Copyright ©KLUD & M. Šicke prava vihradzene
ŠMEJ ŠE POPOD BAJUZ A ROZDUMUJ!
WYSIWYG Web Builder
Údaje na 2%:
KĽUD na divadlo i film
Adresa: Kladzany 185, 09421 Kladzany
IČO: 42383447
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu:
SK6275000000004020531560 / kód banky: 7500 (
Československá obchodní banka, a.s.)
Za vašo 2% vytvorime u roku 2017:
- 2 nove autorske divadelne predstaveňa po vichodňarski
- 4 nove časci zabavnoho programu KĽUDňe še zašmejce
- 8 predstaveňi v ramci festivalu „Do KaLaPa TOUR 2017“
- 30 predstaveňi počas roka 2017 po calim Slovensku

Dajce 2 % percenta pre KĽUD a na 100% neobanujece!!!
Každi, chto oferuje svojo 2% na KĽUD dostaňe takoj originalne tričko divadla KĽUD.