Copyright ©KLUD & M. Šicke prava vihradzene
Oceňeňa:

2014 - 3 ceni na celoslovenkim festivale hier z dedinsku tematiku u Trebišove za hru "Chujava Nau"

2013 - 2.mejsco na krajskej scenickej žatvoj v Ľevoči s popatriskom "Zemplinke rozpravki pre dospelich"

2012 - Hra Džvirata na deskoch vyhrala v roku 2012 1.mejsco na celoslovenskej suťaži hroch zos dzedzinsku tematiku v Trebišove.


2011 - Cena Stana Radiča - Zlati gunar 2011 - za objav roka na Kremňickich Gagoch - europskim festivaľe humoru a saťiri v Kremňicoj.
Historicke momenti:

2012 - apriľ - perše predstaveňe KĽUD-u za hraňicami - na festivaľe u Srbsku - preňejši u Ruskim Keresture a druhi dzeň i u Kocure.

2012 - 30.12. - premjera projektu Zempľinske rozpravki
- chtoroho sučajscu bulo popatrisko „Zempľinske rozpravki pre dospelich“ a kriscini kňižočki ňeľem pre dzecočki „Zempľinske rozpravki“.

1921 - perše predstaveňe
na deskoch v Kladzanoch.

1998 - vzňik KĽUD-u.
1999 - perše predstaveňe divadla KĽUD na deskoch
v Kladzanoch - Psí život.

2011 - 30.12. - premjera novej šmiškonadi - Fotbalamuta - na deskoch
v Kladzanoch

Višvetľivki:

Popatrisko - ďivaďelne predstaveňe, ňe?

Šmiškonadi - novi žaner, chtori bul vidumani v Kladzanoch, žej presňejši charaktrizoval  autorske hri, chtore subor bavi.

Srandoturi - zajazdi kladzanskoho divadla KĽUD po calej repubľike i za hraňice svojich možnojsci.

Satirňiki - kolački, chtore vipatraju jak sladke, no kec do ňich zakušiš, ta ci v gamboj zhorknu, chtore peču herci pre divakoch cez predstaveňa, žej jim naznačiľi, že ňeje šicko zlato, čo še bľišči.ŠMEJ ŠE POPOD BAJUZ A ROZDUMUJ!
WYSIWYG Web Builder